Odběrová místa a laboratoře Kariéra GDPR
K 1. lednu 2018 je naplánované spuštění elektronického  informačního systému pro ohlašování přepravy nebezpečných odpadů, tzv. SEPNO.

K tomuto datu směřujeme všechny přípravné aktivity. Jednou z nich bylo zaslání nových smluvních dokumentů (Dohoda – odvoz a likvidace odpadu) a plných mocí, které jsou nezbytné k úkonům spojeným s ohlašováním přepravy.

Pokud jste zmíněné dokumenty neobdrželi, kontaktujte prosím co nejdříve pracovníky klientského centra.

Proč AESKULAB?

  • Kvalita, kvalifikace, zkušenost a spolehlivost.
  • Široké spektrum vyšetření.
  • Hustá síť odběrných míst po celé republice.
  • Desítky svozových tras.
  • Moderní diagnostické metody, přístroje a technologie.
  • Rychlá diagnostika onemocnění.
  • Odborné konzultace pro celou republiku.
  • Bezplatný odvoz a likvidace infekčního odpadu.
  • Automatizovaná příprava a diagnostika vzorků.