Odběrová místa a laboratoře Kariéra GDPR

V červnu 2018 proběhla fúze AeskuLab Holding, a.s. s Unilabs Holding Czech Republic a.s., která se stala nástupnickou společností.

Firma AeskuLab Holding, a.s., (pod původním názvem Svět Zdraví, a. s.) vstoupila na český trh v roce 2006 postupným nákupem nestátních zdravotnických zařízení. 

AeskuLab Patologie, k.s., člen Unilabs Holding Czech Republic a.s., provádí kompletní bioptická a cytologická vyšetření již od roku 1993.

V současné době poskytuje AeskuLab Patologie, k.s. rozsáhlé spektrum histologických a cytologických vyšetření, od rutinních po vysoce specializovaná, prakticky ve všech oblastech moderní diagnostiky, v rámci celé České republiky. Laboratoře jsou v Praze, Brně, Ostravě, Čáslavi, Trutnově, Mostištích, Vsetíně a Frýdku-Místku. Postupně budujeme i komplexní síť spolupracujících center na všech regionálních úrovních.

Laboratoře jsou akreditované dle normy ČSN EN ISO 15189, cytolologické laboratoře jsou akreditované MZ ČR k provádění gynekologické cervikovaginální cytologie v rámci programu screeningu karcinomu děložního hrdla.

AeskuLab Patologie, k.s. má smlouvu  se všemi zdravotními pojišťovnami v České republice.

Laboratoře skupiny AeskuLab poskytují

 • Široké spektrum rutinních a specializovaných vyšetření, s možností bezplatné konzultace s lékaři a vysokoškolskými pracovníky laboratoří.
 • Zelenou linku do jednotlivých laboratoří.
 • Celorepublikový svoz vzorků prostřednictvím vlastní svozové služby.
 • Žádanky a odběrový materiál, včetně materiálu pro cytologická vyšetření.
 • Distribuci výsledků v tištěné podobě. Dostupné jsou i elektronickou poštou formou zabezpečeného protokolu, služba je zdarma.
 • Správu, evidenci a likvidaci biologického odpadu, zajištění souhlasu k nakládání s nebezpečným odpadem, včetně informační povinnosti směrem k obcím s rozšířenou působností.Průvodka k bioptickému vyšetření

Průvodka cerviko-vaginální cytologie - HPV

Průvodka k bioptickému histochemickému vyšetření

Žádanka na vyšetření spermatu - nativní spermiogram

Ceník pro samoplátceProč AESKULAB?

 • Kvalita, kvalifikace, zkušenost a spolehlivost.
 • Široké spektrum vyšetření.
 • Hustá síť odběrných míst po celé republice.
 • Desítky svozových tras.
 • Moderní diagnostické metody, přístroje a technologie.
 • Rychlá diagnostika onemocnění.
 • Odborné konzultace pro celou republiku.
 • Bezplatný odvoz a likvidace infekčního odpadu.
 • Automatizovaná příprava a diagnostika vzorků.