Odběrová místa a laboratoře Kariéra GDPR
Společnost AeskuLab a.s. změnila svoji právní formu na komanditní společnost, a to s účinností ke dni zápisu v obchodním rejstříku - 1. 7. 2013. Sídlo a IČ společnosti zůstávají zachovány. Po provedení změny právní formy bude identifikace obchodní firmy znít:

AeskuLab k. s. se sídlem Evropská 2589/33B, Praha 6, 160 00, IČ: 604 704 88

zapsaná obchodním rejstříkem vedeným Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 12289

Společnost BIOLAB Praha, s.r.o. změnila svoji právní formu na komanditní společnost, a to s účinností ke dni zápisu v obchodním rejstříku - 1. 7. 2013. Sídlo a IČ společnosti zůstávají zachovány. Po provedení změny právní formy bude identifikace obchodní firmy znít:

BIOLAB Praha k. s. se sídlem Evropská 2589/33B, Praha 6, 160 00, IČ: 497 09 101

zapsaná obchodním rejstříkem vedeným Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 89918

Proč AESKULAB?

  • Kvalita, kvalifikace, zkušenost a spolehlivost.
  • Široké spektrum vyšetření.
  • Hustá síť odběrných míst po celé republice.
  • Desítky svozových tras.
  • Moderní diagnostické metody, přístroje a technologie.
  • Rychlá diagnostika onemocnění.
  • Odborné konzultace pro celou republiku.
  • Bezplatný odvoz a likvidace infekčního odpadu.
  • Automatizovaná příprava a diagnostika vzorků.