Odběrová místa a laboratoře Kariéra GDPR
Vážená paní doktorko, Vážený pane doktore,
rádi bychom Vás informovali o připravovaných změnách v oblasti zpracování alergologických a sérologických vyšetření.
Od počátku září budou laboratorní vyšetření protilátek proti Specifickému IgE (alergeny) laboratoře AeskuLab Budějovická přesměrována do Centrální laboratoře AeskuLab Hadovka, ve druhé polovině září přesuneme také vyšetření části sérologie.
Tímto krokem pro Vás rozšíříme spektrum vyšetření v oblasti imunologie a rovněž nabídneme četnější zpracování materiálu. U stanovení protilátek proti Specifickému IgE (alergeny) zůstávají výsledky beze změny. Při stanovení infekčních protilátek používá Laboratoř Hadovka diagnostické soupravy od jiného výrobce, číselné hodnoty se budou lišit. Naši odborní pracovníci Vám budou nadále k dispozici pro osobní konzultace. Na webu aeskulab.cz je pro nová stanovení umístěna aktuální Laboratorní příručka AeskuLab Hadovka a Přehled vyšetření.

Kontakty na laboratoře:

AeskuLab Budějovická: 
Call centrum  261 006 373
Bezplatná linka 800 180 808
Konzultace - MUDr. Alena Peláková 261 006 378 / 601 360 491
E-mail: Pelakova.Alena@aeskulab.cz

AeskuLab Hadovka, Laboratoř klinické alergologie a imunologie
Konzultace – RNDr. Hana Miksová 255 775 231
E-mail: imunologie.praha@aeskulab.cz

Vyšetření všech tříd imunoglobulinů (IgM, IgA, IgG, a IgE), hepatitid A, B, C, HIV, Syfilis, ASLO, IM testu, a revmatoidního  faktoru spolu s ACCP zůstává nadále v laboratoři AeskuLab Budějovická.
Pro klienty laboratoře AeskuLab Budějovická budeme nadále ve stávajícím rozsahu nabízet servis odběrových míst, svozových tras a distribuci výsledkových protokolů.
Bližší informace k připravovaným změnám Vám poskytne také regionální obchodní manažerka, Mgr. Lucie Hanušová, na telefonu 734 523 243.

Děkujeme za spolupráci.

RNDr. Hana Miksová                                                                    Ing. Petra Hoskovcová
vedoucí laboratoře klinické imunologie                                   vedoucí laboratoře
AeskuLab Hadovka                                                                      AeskuLab Budějovická

Oznámení - zpracování alergologických a sérologických vyšetření

Proč AESKULAB?

  • Kvalita, kvalifikace, zkušenost a spolehlivost.
  • Široké spektrum vyšetření.
  • Hustá síť odběrných míst po celé republice.
  • Desítky svozových tras.
  • Moderní diagnostické metody, přístroje a technologie.
  • Rychlá diagnostika onemocnění.
  • Odborné konzultace pro celou republiku.
  • Bezplatný odvoz a likvidace infekčního odpadu.
  • Automatizovaná příprava a diagnostika vzorků.