Odběrová místa a laboratoře Kariéra GDPR
13. 11. 2014 převzal ředitel psychiatrické léčebny z rukou člena představenstva AeskuLab Holding a jednatele společnosti Laboratoře Budějovická symbolický šek na 100.000 Kč.

Dar od společnosti AeskuLab pomůže Psychiatrické nemocnici Bohnice v realizaci bezpečného datového úložiště. Finanční prostředky budou využity na nákup moderního diskového pole Synology RackStation RS2414+ a 13 kusů pevných disků Western Digital RED 4TB. „Finanční podpora psychiatrické péče by neměla být opomíjena, člověk nikdy neví, co ho v životě potká a jak se s nastalou závažnou situací vyrovná,“ podotkl Ing. Jakub Major, člen představenstva AeskuLab Holding, a.s., jednatel společnosti Laboratoře Budějovická s.r.o.

Desítky let byla psychiatrie na okraji zájmu společnosti, a proto byla významně podfinancována, v posledních letech se situace s financováním mírně zlepšila, přesto si proces modernizace vybavení vyžádá ještě řadu let. „Dar od laboratoří AeskuLab nám umožní velký posun v postupné digitalizaci našich dokumentů“, sdělil MUDr. Martin Hollý, ředitel Psychiatrické nemocnice Bohnice a dodal: „finanční pomoci od prosperujících firem, jako jsou laboratoře AeskuLab, si velmi vážíme.“


Fotografie - předání šeku

Celá tisková zpráva

Proč AESKULAB?

  • Kvalita, kvalifikace, zkušenost a spolehlivost.
  • Široké spektrum vyšetření.
  • Hustá síť odběrných míst po celé republice.
  • Desítky svozových tras.
  • Moderní diagnostické metody, přístroje a technologie.
  • Rychlá diagnostika onemocnění.
  • Odborné konzultace pro celou republiku.
  • Bezplatný odvoz a likvidace infekčního odpadu.
  • Automatizovaná příprava a diagnostika vzorků.