Odběrová místa a laboratoře Kariéra GDPR
Diagnostické laboratoře Unilabs Holding Czech Republic a.s. jsou plně k dispozici svým klientům ze soukromých, veřejných i státních lékařských institucí a zařízení nejen širokým spektrem laboratorních vyšetření, ale v neposlední řadě i zaváděním nových vyšetřovacích metod. AeskuLab poskytuje prostřednictvím jednotlivých laboratoří podle požadavků i urgentní servis pro rychlou diagnostiku široké škály onemocnění.

Strategickým záměrem firmy není jen budování a zkvalitňování sítě vlastních laboratoří, ale rovněž pomoc zdravotnickým zařízením, která provozují svoje laboratoře v drtivé většině případů značně neefektivně. Naše metody přinášejí ve všech případech prokazatelné úspory. Výhodou je i možnost individuálně vyjít vstříc spolupracujícím lékařům v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady.

Biochemická vyšetření jsou prováděna na plně automatizovaných linkách. Vybavení laboratoří je zajištěno dodavateli nejkvalitnějších přístrojů a zařízení v jednotlivých oborech.

Proč AESKULAB?

  • Kvalita, kvalifikace, zkušenost a spolehlivost.
  • Široké spektrum vyšetření.
  • Hustá síť odběrných míst po celé republice.
  • Desítky svozových tras.
  • Moderní diagnostické metody, přístroje a technologie.
  • Rychlá diagnostika onemocnění.
  • Odborné konzultace pro celou republiku.
  • Bezplatný odvoz a likvidace infekčního odpadu.
  • Automatizovaná příprava a diagnostika vzorků.