Odběrová místa a laboratoře Kariéra GDPR
Aktuální upozornění týkající se infekce COVID-19 a laboratorního vyšetření

Pokud na sobě pozorujete příznaky počínajícího respiračního onemocnění (horečka, kašel a dýchací potíže) a zároveň jste  během posledních 14 dní pobývali v rizikových oblastech/zemích postižených koronavirem,

NENAVŠTĚVUJTE  NAŠE ODBĚROVÁ MÍSTA, 

ale v souladu s doporučeními SZÚ a MZČR kontaktujte telefonicky svého praktického lékaře nebo místní krajskou hygienickou stanici.  
Laboratorní testy na přítomnost infekce COVID-19 provádí Národní referenční laboratoř Státního zdravotního ústavu a některé MZČR stanovené nemocnice. 
Do  zrušení závazného pokynu MZČR nemohou toto vyšetření poskytovat další laboratoře.

Proč AESKULAB?

  • Kvalita, kvalifikace, zkušenost a spolehlivost.
  • Široké spektrum vyšetření.
  • Hustá síť odběrných míst po celé republice.
  • Desítky svozových tras.
  • Moderní diagnostické metody, přístroje a technologie.
  • Rychlá diagnostika onemocnění.
  • Odborné konzultace pro celou republiku.
  • Bezplatný odvoz a likvidace infekčního odpadu.
  • Automatizovaná příprava a diagnostika vzorků.