Odběrová místa a laboratoře Kariéra GDPR
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
ráda bych Vás informovala o novém analyzátoru pro stanovování glykovaného hemoglobinu v laboratoři AeskuLab Hadovka. Od 5. 9. 2016 začínáme vyšetřovat vzorky pacientů na D-100 f. BioRad. Systém D 100 se vyznačuje pokročilou automatizací a vysokou kapacitou zpracování při využití technologie vysokoúčinné kapalinové chromatografie. V této souvislosti bych Vás chtěla požádat o spolupráci. Průchod vzorků laboratoří by velmi urychlilo, pokud by při požadavku vyšetření glykovaného hemoglobinu byla nabrána samostatná zkumavka s K3EDTA (jako na krevní obraz). Děkuji za pochopení a spolupráci.
S pozdravem
MUDr. Zdeňka Tondlová, vedoucí laboratoře AeskuLab Hadovka

Proč AESKULAB?

  • Kvalita, kvalifikace, zkušenost a spolehlivost.
  • Široké spektrum vyšetření.
  • Hustá síť odběrných míst po celé republice.
  • Desítky svozových tras.
  • Moderní diagnostické metody, přístroje a technologie.
  • Rychlá diagnostika onemocnění.
  • Odborné konzultace pro celou republiku.
  • Bezplatný odvoz a likvidace infekčního odpadu.
  • Automatizovaná příprava a diagnostika vzorků.