Odběrová místa a laboratoře Kariéra GDPR
Vážený pane doktore, paní doktorko, jak nám sdělil výrobce, v testu, který naše laboratoř používá při stanovení estradiolu v séru, může docházet zkříženou reaktivitou k falešnému zvýšení koncentrace tohoto parametru u pacientek, které jsou léčeny fulvestrantem. Fulvestrant se používá u postmenopauzálních žen léčených pro rekurentní IV stádium rakoviny prsu s pozitivními estrogenovými receptory. Pokud se uvedené testy estradiolu používají k posouzení menopauzálního stavu takovéto pacientky, falešně zvýšené hladiny estradiolu by mohly vést ke klinicky chybné interpretaci pacientky jako premenopauzální, což může vést ke změně nebo přerušení užívání potenciálně užitečného léku fulvestrant. Pokud nastane tato situace, mělo by se zvážit přehodnocení stavu pacientky jinými prostředky nebo s použitím alternativního měření estradiolu.
Pokud si tedy přejete provést vyšetření estradiolu, a víte, že Vaše pacientka užívá lék fulvestrant, je třeba s touto skutečností počítat a zohlednit jí v celkovém posouzení laboratorních výsledků.
S pozdravem,
Ing. Petra Hoskovcová, vedoucí laboratoře AeskuLab Budějovická

Sdělení - zkřížená reaktivita

Proč AESKULAB?

  • Kvalita, kvalifikace, zkušenost a spolehlivost.
  • Široké spektrum vyšetření.
  • Hustá síť odběrných míst po celé republice.
  • Desítky svozových tras.
  • Moderní diagnostické metody, přístroje a technologie.
  • Rychlá diagnostika onemocnění.
  • Odborné konzultace pro celou republiku.
  • Bezplatný odvoz a likvidace infekčního odpadu.
  • Automatizovaná příprava a diagnostika vzorků.