Odběrová místa a laboratoře Kariéra GDPR
Vážená paní doktorko, pane doktore, rádi bychom Vás informovali, že od 23. 10. 2015 přešla Laboratoř klinické biochemie a imunoanalytických metod na nové přístroje. Jedná se o analyzátory Advia 1800 a Advia Centaur firmy Siemens. Tyto analyzátory pracují na principu klasické spektrofotometrie a turbidimetrie, u imunoanalýzy se jedná o chemiluminiscenční princip, stejně jako u předchozího přístrojového vybavení.

Laboratoř ponechává celé spektrum metod, které nabízela až doposud, nabídku navíc rozšiřuje o vyšetření kardiálního markeru Troponin I (vedle Troponinu T).
Se změnou používaných reagencií souvisí i změny referenčních mezí u některých vyšetření – obecně jsme nastavili nové referenční meze tam, kde firma uvádí své vlastní vycházející ze studií prováděných na jejich přístrojích – tam, kde údaje chybí (např. pro dětskou populaci, fáze cyklu apod.) jsme ponechali meze původní. Kompletní přehled referenčních mezí naleznete v přiložené tabulce.

V předchozích 14 dnech jsme provedli porovnání všech nových metod se starými (vždy na cca 20 pacientských vzorcích) a získali tak představu o předpokládaných změnách hodnot. Obecně všechny metody spolu velice dobře korelují, korelační koeficienty se pohybují v drtivé většině nad hodnotou 0,98. Nejdůležitější rozdíly oproti dřívějšku uvádíme v přiloženém oznámení.

S úctou
Ing. Petra Hoskovcová, vedoucí laboratoře AeskuLab Budějovická

Oznámení lékařům   Referenční mezeProč AESKULAB?

  • Kvalita, kvalifikace, zkušenost a spolehlivost.
  • Široké spektrum vyšetření.
  • Hustá síť odběrných míst po celé republice.
  • Desítky svozových tras.
  • Moderní diagnostické metody, přístroje a technologie.
  • Rychlá diagnostika onemocnění.
  • Odborné konzultace pro celou republiku.
  • Bezplatný odvoz a likvidace infekčního odpadu.
  • Automatizovaná příprava a diagnostika vzorků.