Odběrová místa a laboratoře Kariéra GDPR
Vážená paní doktorko, vážený pane doktore, dovolujeme si Vás informovat, že naše laboratoř zavádí další výpočtovou metodu pro odhad glomerulární filtrace (eGF) na podkladě stanovení sérového kreatininu. V posledních letech se celosvětově nejvíce doporučovalo používat pro výpočet eGF vzorec MDRD rovnice. Tato rovnice zahrnuje pouze pacienty s chronickým onemocněním ledvin a má i další nevýhody. Proto byla stejnými autory vytvořena nová rovnice CKD-EPI, která je použitelná i pro zdravou populaci. Rovnice CKD-EPI poskytuje výsledky nejbližší reálné GF a je doporučené dle ČSKB ČLS JEP ji v současnosti preferovat před rovnicí MDRD. Detailní informace najdete v příloze níže.

Nabídka CKD-EPI

Proč AESKULAB?

  • Kvalita, kvalifikace, zkušenost a spolehlivost.
  • Široké spektrum vyšetření.
  • Hustá síť odběrných míst po celé republice.
  • Desítky svozových tras.
  • Moderní diagnostické metody, přístroje a technologie.
  • Rychlá diagnostika onemocnění.
  • Odborné konzultace pro celou republiku.
  • Bezplatný odvoz a likvidace infekčního odpadu.
  • Automatizovaná příprava a diagnostika vzorků.