Odběrová místa a laboratoře Kariéra GDPR
Vážená paní doktorko, vážený pane doktore, rádi bychom Vás informovali o změně referenčních mezí u vyšetření oGTT gestačního diabetu mellitu, ke které přistupujeme na základě doporučení České diabetologické společnosti (ČDS) a České společnosti klinické biochemie (ČSKB). S platností od 15. 11. 2014 snižují obě společnosti hranice glukózy v plazmě žilní krve nalačno na 5,1 mmol/l (dříve 5,6 mmol/l). Pacientky s hodnotou glukózy v plazmě ≥ 5,1 mmol/l nalačno již nebudou dále podrobeny testu oGTT. Tyto nové referenční meze budou v naší laboratoři nastaveny od 2. 2. 2015. 

Oznámení - oGTT

Proč AESKULAB?

  • Kvalita, kvalifikace, zkušenost a spolehlivost.
  • Široké spektrum vyšetření.
  • Hustá síť odběrných míst po celé republice.
  • Desítky svozových tras.
  • Moderní diagnostické metody, přístroje a technologie.
  • Rychlá diagnostika onemocnění.
  • Odborné konzultace pro celou republiku.
  • Bezplatný odvoz a likvidace infekčního odpadu.
  • Automatizovaná příprava a diagnostika vzorků.