Odběrová místa a laboratoře Kariéra GDPR
S účinností od 6. 6. 2014 patří do sítě AeskuLab diagnostické laboratoře skupiny Euromedic. Jmenovitě se jedná o Laboratoře Euromedic s.r.o. s oddělením klinické biochemie, hematologie, mikrobiologie a autovakcín, Imuno s.r.o. - laboratoř imunologie, biochemie, hematologie a mikrobiologie, HistoCyt s.r.o. - laboratoř cytologie a biopsie a BioCyt v.o.s. - laboratoř biopsie a cytologie.

Rozšířením sítě laboratoří byly získány potřebné kapacity na další zlepšování kvality služeb klientům a zkracování celé analytické fáze od přijetí vzorku do jeho vyšetření.

Proč AESKULAB?

  • Kvalita, kvalifikace, zkušenost a spolehlivost.
  • Široké spektrum vyšetření.
  • Hustá síť odběrných míst po celé republice.
  • Desítky svozových tras.
  • Moderní diagnostické metody, přístroje a technologie.
  • Rychlá diagnostika onemocnění.
  • Odborné konzultace pro celou republiku.
  • Bezplatný odvoz a likvidace infekčního odpadu.
  • Automatizovaná příprava a diagnostika vzorků.