Odběrová místa a laboratoře Kariéra GDPR

S těžkou kombinovanou imunodeficiencí se v České republice narodí několik dětí ročně. Její včasný záchyt je klíčový nejen pro možnost nasazení včasné efektivní léčby, ale také jako prevence velmi závažných komplikací, které mohou takto postižené dítě potkat po běžném očkování. I proto rodiče čím dál častěji nechávají své děti vyšetřit testem s názvem TREC a KREC, který těžkou poruchu imunity dokáže odhalit. „Míříme k tomu, že se stane součástí novorozeneckého screeningu. Otázkou není zda, ale kdy,“ říká Mgr. Jan Ištvánek, Ph.D., vedoucí laboratoře forenzní a lékařské genetiky AeskuLab Brno.

Moderní metoda je založena na vyhledávání odštěpků DNA cirkulujících v buňce. Vrozené poruchy imunity se totiž nemusejí projevit hned po narození, protože dítě je ještě určitý čas chráněno díky protilátkám od matky. Včasný pozitivní nález nejenže poskytne možnost nasadit efektivní léčbu, ale také uchrání pacienta od závažných komplikací po podání živé vakcíny. Kojenec s těžkou kombinovanou imunodeficiencí nesmí dostat žádnou z živých vakcín proti rotavirům, tuberkulóze, spalničkám, příušnicím a zarděnkám, v opačném případě mu hrozí závažné komplikace včetně úmrtí.

V západních zemích se test TREC a KREC stává součástí novorozeneckého screeningu. „Jako jeden z prvních s tím začal Izrael, v USA od letošního roku testují všechny státy. Vyšetření není ani moc specializované, není ani nijak drahé. Nákladné je naopak to, když pacienta nepoznáte včas a musíte mu pak zajistit život,“ vysvětluje Mgr. Ištvánek. „Od té doby, co jsme vyšetření zavedli, tak se snažíme tuto otázku zvedat. Mezi rodiči, mezi pediatry, mezi neonatology. Otázka je, jak se k tomu postaví odborná veřejnost, ale zatím máme samou kladnou odezvu. Ano, míříme k tomu, že se TREC a KREC stane součástí screeningu, otázkou je kdy.“

Vyšetření TREC a KREC se týká poruch specifické imunity. Pacientům s těžkou kombinovanou imunodeficiencí nevznikají v dostatečném množství T-lymfocyty, které nejsou schopny plnit svoji funkci, a B-lymfocyty, již nejsou schopny vytvářet protilátky. Říká se jim „bublinové děti“, protože nedokáží žít mimo svou sterilní bublinu.

Léčba spočívá v transplantaci kmenových buněk krvetvorby (HSCT). Výhodou je, že dítě v tak nízkém věku ještě nemá plně vyvinutý imunitní systém, a pokud podstoupí transplantaci kostní dřeně, v 98 procentech případů štěp od dárce přijme za svůj. Takoví lidé pak dokážou žít plnohodnotný život.

O společnosti AeskuLab

Laboratoře AeskuLab patří do skupiny Unilabs Holding Czech Republic, a.s. je v současnosti s více než 35 laboratořemi, 95 odběrovými místy a 1200 zaměstnanci největším poskytovatelem laboratorních služeb v České republice. Skupina AeskuLab poskytuje široké spektrum laboratorních vyšetření klientům z řad ambulantních lékařů, nemocničních zdravotnických zařízení i samoplátců, ročně generuje více než 23 milionů vyšetření. Nabízí péči jak v rutinních, tak specializovaných vyšetřeních prakticky ve všech oblastech moderní diagnostiky, včetně vyšetření bioptických a cytologických. Společnost spolupracuje také s veterinárními ordinacemi. Více na www.AeskuLab.cz.

Kontakt pro média:

Olga Kunešová, manažerka marketingu a externí komunikace AeskuLab, k.s., tel: 703 154 575

www.aeskulab.cz

Proč AESKULAB?

  • Kvalita, kvalifikace, zkušenost a spolehlivost.
  • Široké spektrum vyšetření.
  • Hustá síť odběrných míst po celé republice.
  • Desítky svozových tras.
  • Moderní diagnostické metody, přístroje a technologie.
  • Rychlá diagnostika onemocnění.
  • Odborné konzultace pro celou republiku.
  • Bezplatný odvoz a likvidace infekčního odpadu.
  • Automatizovaná příprava a diagnostika vzorků.