Odběrová místa a laboratoře Kariéra GDPR

Rádi bychom vás informovali o zavedení nového testu, který obohatí spektrum námi nabízených vyšetření o velmi důležitý diagnostický parametr, a to žlučové kyseliny. 

Žlučové kyseliny (TBA) se řadí mezi hlavní produkty metabolismu cholesterolu, jsou rovněž velmi důležité pro metabolismus lipidů. Vznikají v jaterních buňkách - hepatocytech.

Mezi hlavní indikace vyšetření koncentrace TBA v séru/plazmě patří:

 • těhotenská cholestáza v druhém a třetím trimestru gravidity
 • sledování pacientů s chronickou hepatitidou C (HCV) léčených interferony
 • rutinní sledování různých jaterních onemocnění pacientů
Více informací naleznete zde.

 

Proč AESKULAB?

 • Kvalita, kvalifikace, zkušenost a spolehlivost.
 • Široké spektrum vyšetření.
 • Hustá síť odběrných míst po celé republice.
 • Desítky svozových tras.
 • Moderní diagnostické metody, přístroje a technologie.
 • Rychlá diagnostika onemocnění.
 • Odborné konzultace pro celou republiku.
 • Bezplatný odvoz a likvidace infekčního odpadu.
 • Automatizovaná příprava a diagnostika vzorků.