Odběrová místa a laboratoře Kariéra GDPR

Odhad koncentrace Ca2+ v séru (plazmě) – AeskuLab Budějovická

Na základě revize metody pro výpočet koncentrace ionizovaného vápníku, z koncentrace celkového vápníku a celkových proteinů, dochází k aktualizaci vzorce pro jeho výpočet. Zdrojem aktualizace je publikace: Vnitřní prostředí, str. 74-76, Jabor a kol., Grada, 2008

Od 22. 6. 2020 platí rovnice:

Ca ioniz = 97,2 * S_Ca / (S_TP + 116,7)

Kde S_Ca je koncentrace celkového vápníku v séru (plazmě) v mmol/l a S_TP je koncentrace celkových proteinů v séru (plazmě) v g/l.

Odhad koncentrace vápenatých kationtů výpočtem, je spolehlivým postupem, který může uspokojivě nahradit měření koncentrace kationtů vápníku. Nerespektuje však změny pH, které mohou koncentraci vypočteného ionizovaného vápníku ovlivnit. Stává se proto  nespolehlivým, v situacích s výraznou acidemií nebo alkalemií.

 

Proč AESKULAB?

  • Kvalita, kvalifikace, zkušenost a spolehlivost.
  • Široké spektrum vyšetření.
  • Hustá síť odběrných míst po celé republice.
  • Desítky svozových tras.
  • Moderní diagnostické metody, přístroje a technologie.
  • Rychlá diagnostika onemocnění.
  • Odborné konzultace pro celou republiku.
  • Bezplatný odvoz a likvidace infekčního odpadu.
  • Automatizovaná příprava a diagnostika vzorků.