Odběrová místa a laboratoře Kariéra GDPR
Laboratoř mikrobiologie zajišťuje základní i speciální vyšetření. Mezi základní patří kultivační vyšetření klinického materiálu. Identifikaci všech lékařsky významných bakteriálních a mykotických agens, získaných kultivací, provádíme metodou hmotnostní spektrometrie MALDI-TOF, stanovení citlivosti těchto agens na antibiotika, resp. antimykotika provádíme kvalitativní diskovou difuzní metodou, kterou vyhodnocujeme na poloautomatickém přístroji VISOR II. Mezi základní vyšetření patří i mikroskopické vyšetření mikrobiálního obrazu poševního (MOP) a přímých preparátů z klinického materiálu. Mezi speciální vyšetření patří kultivační průkaz Mycoplasma hominis a Ureaplasma sp. přímo z urogenitálních výtěrů nebo ejakulátu, či z tělních tekutin (moč), včetně stanovení citlivosti v případě pozitivního nálezu. Dále sem patří kultivační průkaz Trichomonas vaginalis přímo z urogenitálních výtěrů a imunochromatografické yyšetření stolice na přítomnost nejběžnějších virových agens (rotaviry, adenoviry, noroviry a astroviry) a na přítomnost toxinu A a B Clostridium difficile.

AESKULAB PRAHA


AESKULAB MOSTIŠTĚ

AESKULAB OSTRAVA


Proč AESKULAB?

  • Kvalita, kvalifikace, zkušenost a spolehlivost.
  • Široké spektrum vyšetření.
  • Hustá síť odběrných míst po celé republice.
  • Desítky svozových tras.
  • Moderní diagnostické metody, přístroje a technologie.
  • Rychlá diagnostika onemocnění.
  • Odborné konzultace pro celou republiku.
  • Bezplatný odvoz a likvidace infekčního odpadu.
  • Automatizovaná příprava a diagnostika vzorků.