Odběrová místa a laboratoře Kariéra GDPR
Laboratoře AeskuLab zajišťují klientům ve spolupráci s laboratoří forenzní genetiky, spol. s.r.o. klinickou dna diagnostiku pro gynekology. V rámci služeb nabízíme široké spektrum genetických vyšetření.

AESKULAB PRAHA

Proč AESKULAB?

  • Kvalita, kvalifikace, zkušenost a spolehlivost.
  • Široké spektrum vyšetření.
  • Hustá síť odběrných míst po celé republice.
  • Desítky svozových tras.
  • Moderní diagnostické metody, přístroje a technologie.
  • Rychlá diagnostika onemocnění.
  • Odborné konzultace pro celou republiku.
  • Bezplatný odvoz a likvidace infekčního odpadu.
  • Automatizovaná příprava a diagnostika vzorků.