Odběrová místa a laboratoře Kariéra GDPR

IS Galen


obrLaboratoře přijímající e-žádanky:

AeskuLab Hadovka
AeskuLab Litvínov
AeskuLab Plzeň
AeskuLab Poděbrady
AeskuLab Teplice
AeskuLab Vysočany
AeskuLab Budějovická
AeskuLab Jirkov
AeskuLab Brno
AeskuLab Mostiště
AeskuLab Hodonín
AeskuLab Ostrava

E-žádanky:
Biochemie
Imunologie
Mikrobiologie – pouze formulář

Zprovoznění e-komunikace + proškolení:
E-žádanky jsou přístupny lékařům bez jakékoliv aktivace a instalace dalších aplikací.

Podpora IS Galen
Telefon: 274 771 816
E-mail: podpora@isgalen.cz

Podpora IT AeskuLab
Mobil. tel.: 734 648 649
E-mail: elab@aeskulab.cz


IS Galen nabízí podporu elektronické komunikace s laboratořemi AeskuLab v následujících oblastech

Laboratorní výsledky
- výsledky jsou importovány do IS Galen a párovány do karet pacientů zcela automaticky do 20min od uzavření a odeslání výsledků laboratoří
- náhled výsledků se automaticky zobrazí v historii návštěv pacienta
- možnost odeslání výsledku na email pacienta s komentářem lékaře
- náhled na historii a vývoj hodnot laboratorních výsledků v čase, včetně grafické interpretace

Laboratorní žádanky
- šablony žádanek pro elektronické odeslání AeskuLab Ostrava, Mostiště, Hadovka – biochemie, imunologie, mikrobiologie, je možné přijímat již ve všech našich laboratořích
- uživatelské nastavení šablon e-žádanek, které lékař nejčastěji používá
- tisk zjednodušeného protokolu (průvodního listu) s čárovým kódem
- hromadný tisk seznamu průvodních listů
- možnost tisku kompletní žádanky (včetně čárového kódu) – používá se především při odesílání pacienta k odběru do odběrového místa

Modul pro práci s laboratořemi je stejně jako ostatní moduly standardní součástí IS Galen. Více informací o programu IS Galen naleznete na stránkách www.isgalen.cz.

Náhled e-žádanka:

galen


Náhled průvodní protokol:

obr2

Smart MEDIX

obr3


Laboratoře přijímající e-žádanky:

Aeskulab Hadovka
AeskuLab Mostiště
AeskuLab Ostrava

E-žádanky:
Biochemie
Imunologie
Mikrobiologie – pouze formulář
Pro zprovoznění e-komunikace a její zaškolení prosím kontaktuje svého MR.
V programu SmartMedix většina žádanek a formulářů vychází ze svých papírových předloh, které jsou mezi zdravotníky velmi zažité. Pro jednotlivá textová pole lze uživatelsky připravit výběrové seznamy, které pak činí pořizování žádanek velmi jednoduchým a efektivním.

Laboratorní výsledky
- výsledky jsou importovány do programu SmartMEDIX a párovány do karet pacientů zcela automaticky – zde je nutné mít nainstalovaný program DClient na stahování výsledků, kde se nastaví i interval stahování (zajistí technická podpora Aeskulab)
- v kartě pacienta je záložka Laboratoř, kde jsou všechny laboratorní výsledky pacienta
- v programu SmartMEDIX je i komplexní přehled laboratorních výsledků, poukazů a lab.dávek

Laboratorní žádanky
- šablony žádanek pro elektronické odeslání vycházejí z předloh papírových žádanek AeskuLab Ostrava, Mostiště, Hadovka – biochemie, imunologie, mikrobiologie
- hromadný tisk seznamu průvodních listů s čárovými kódy
- uživatelské nastavení šablon e-žádanek, které lékař nejčastěji používá
- pro odesílání elektronických žádanek je opět zapotřebí mít nainstalovaný a nastavený program DClient (zajistí technická podpora Aeskulab)

Elektronická komunikace s laboratoří je součástí základní licence programu SmartMEDIX. Více informací o programu SmartMEDIX naleznete na stránkách www.smartmedix.cz

Náhled e-žádanka:

obr4


Náhled průvodní protokol:obr7

Medical net

obr8 


obr9


obr10


obr11
 

Laboratoře přijímající e-žádanky:

AeskuLab Hadovka
AeskuLab Budějovická

E-žádanky:
Biochemie
Imunologie
Mikrobiologie – pouze formulář
Pro zprovoznění e-komunikace a její zaškolení prosím kontaktuje svého MR.
MEDICAL NET nabízí podporu elektronické komunikace s laboratořemi AeskuLab v následujících oblastech

Laboratorní výsledky
- výsledky jsou importovány do programů a párovány do karet pacientů buď zcela automaticky, nebo během pár jednoduchých kroků přímo v programu
- náhled výsledků se automaticky zobrazí v historii návštěv pacienta
- náhled na historii a vývoj hodnot laboratorních výsledků v čase, včetně grafické interpretace

Laboratorní žádanky
- pro odesílání e-žádanek je nutné mít aktivní modul eNálezy a MEDICAL NET
- e-žádanka je rozdělena dle jednotlivých skupin vyšetření jako na papírových žádankách
- uživatelské nastavení šablon e-žádanek, které lékař nejčastěji používá
- tisk zjednodušeného protokolu (průvodního listu) s čárovým kódem

MEDICAL NET pro práci s laboratořemi je služba programů Amicus, PC Doctor a Medicus a je potřeba mít zakoupený modul eNálezy a i službu MEDICAL NET. Více informací o službě MEDICAL NET naleznete na stránkách www.medicalnet.cz, případně na stránkách jednotlivých ambul.programů.

Náhled e-žádanka:

obr12Náhled průvodní protokol:

obr13
Proč AESKULAB?

  • Kvalita, kvalifikace, zkušenost a spolehlivost.
  • Široké spektrum vyšetření.
  • Hustá síť odběrných míst po celé republice.
  • Desítky svozových tras.
  • Moderní diagnostické metody, přístroje a technologie.
  • Rychlá diagnostika onemocnění.
  • Odborné konzultace pro celou republiku.
  • Bezplatný odvoz a likvidace infekčního odpadu.
  • Automatizovaná příprava a diagnostika vzorků.