Odběrová místa a laboratoře Kariéra GDPR
Laboratoře AeskuLab Praha jsou diagnostické laboratoře se zaměřením na obory klinické biochemie, hematologie, imunochemie, imunologie, alergologie, mikrobiologie a autovakcín, DNA diagnostiky. Provádí též vyšetření pro veterinární ordinace.


K odběrům pacientů slouží více než dvacet odběrových pracovišť v Praze a okolí.
To umožňuje provádět odběry pacientů bez čekání a blízko místa bydliště. Provoz je zajištěn každý pracovní den. Pokud jsou odběry pacientů prováděny v ambulanci lékaře, lze pro odeslání vzorků do laboratoře a zpětné doručení výsledků využít svozovou službu laboratoře.  Výsledky většiny rutinních vyšetření (kromě mikrobiologických) jsou dodány svozovou službou písemně následující den po odeslání. Výsledky laboratorních vyšetření jsou pro lékaře dostupné na požádání bezplatně i elektronickou poštou formou zabezpečeného protokolu. Výsledky většiny vyšetření jsou tak dostupné týž den a přiřazují se podle použitého počítačového ambulantního programu do elektronických záznamů pacienta. Lékaři a určení vysokoškolští pracovníci laboratoře poskytují každý den konzultace k laboratorním vyšetřením a jejich účelnému ordinování.

Laboratoře dle specializace

Biochemie a hematologie
Laboratoře klinické biochemie a hematologie zajišťují základní i specializovaná vyšetření – např. stanoveni hladin hormonů, fertilitních hormonů, koncentrace tumormarkerů, vyšetřeni krevních skupin a antierytrocytárních protilátek.

Imunologie
Laboratoře imunologie zajišťují např.: stanovení protilátek proti infekčním agens, stanovení autoprotilátek, imunofenotypizaci lymfocytů, dále detekci extrahumánní a humánní DNA – metodami molekulární biologie. Mezi specializovaná stanovení laboratoří lze zařadit stanovení autoprotilátek proti spermiím, ovariu, jednotlivým fosfolipidům. Stanoveni DNA pohlavně přenosných infekcí – Chlamydia trachomatis, neiss. gonorrhoeae, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma genus a stanoveni high risk HPV skupiny, včetně možnosti rozlišeni HPV 16 a 18. Stanoveni sérových koncentraci solubilního HlA-g a AMH. Využívaná hlavně v návaznosti na testování HPV. Výsledky zasíláme v písemné i elektronické formě do 2 dnů od doručení vzorků do laboratoře.

Genetika
Laboratoře AeskuLab zajišťují klientům ve spolupráci s laboratoří forenzní genetiky, spol. s.r.o. klinickou dna diagnostiku pro gynekology. V rámci služeb nabízíme široké spektrum genetických vyšetření.

Mikrobiologie a autovakcíny
Laboratoř mikrobiologie a autovakcín zajišťuje základní i speciální vyšetření. Mezi základní patří kultivační vyšetření klinického materiálu. Identifikaci všech lékařsky významných bakteriálních a mykotických agens, získaných kultivací, provádíme metodou hmotnostní spektrometrie MALDI-TOF, stanovení citlivosti těchto agens na antibiotika, resp. antimykotika provádíme kvalitativní diskovou difuzní metodou, kterou vyhodnocujeme na poloautomatickém přístroji VISOR II. Mezi základní vyšetření patří i mikroskopické vyšetření mikrobiálního obrazu poševního (MOP) a přímých preparátů z klinického materiálu. Mezi speciální vyšetření patří kultivační průkaz Mycoplasma hominis a Ureaplasma sp. přímo z urogenitálních výtěrů nebo ejakulátu, či z tělních tekutin (moč), včetně stanovení citlivosti v případě pozitivního nálezu. Dále sem patří kultivační průkaz Trichomonas vaginalis přímo z urogenitálních výtěrů a imunochromatografické yyšetření stolice na přítomnost nejběžnějších virových agens (rotaviry, adenoviry, noroviry a astroviry) a na přítomnost toxinu A a B Clostridium difficile.

Autovakcíny


PoužitíBakteriální vakcíny obsahují mikrobiální antigenní komplex (povrchové i sekreční antigenní složky), který vhodným způsobem stimuluje oslabené funkce imunitního systému a optimalizuje jeho činnost.

Autovakcíny jsou očkovací látky vyrobené z bakteriálních kmenů pacienta. Jsou vhodnou léčbou pro některé pacienty trpící chronickými respiračními infekty (chronická bronchitida, bronchiální astma), kožními hnisavými infekty (furunkulóza, acne, folikulitida, impetigo), chronickými záněty močových cest a gynekologickými infekcemi (vulvovaginální kandidóza).

Pro pacienty trpící chladovou alergií lze připravit vakcínu z vlastního séra.

Zhotovujeme autovakcíny pro perorální nebo parenterální (subkutánní) aplikaci.

Příprava autovakcín

 • Odběr vzorku k izolaci vlastních bakteriálních kmenů. Nejvhodnější je vzorek odebrat na začátku recidivující infekce a před nasazením antibiotik (nejdříve za 4-6 týdnů po jejich vysazení). Lékař indikující přípravu autovakcíny může zaslat ke kultivaci již odebraný materiál nebo odešle pacienta k odběru biologického materiálu do odběrové místnosti. 
 • kultivace patogenní bakterie
 • pomnožení bakterie
 • usmrcení a naředění bakterie podle diagnózy pacienta
 • provedení kontroly sterility
 • balení a expedice

V některých případech je vhodné vakcínu obohatit o kmen, který se při odběru nepodařilo zachytit. V takových případech je možno použít tzv. zásobní kmeny. Obohacování o zásobní kmeny je zvažováno dle diagnózy, předchozích nálezů a po konzultaci s ošetřujícím lékařem.

Aplikace autovakcín

Připravené autovakcíny jsou v lahvičkách baleny do krabiček. Koncentrace bakteriálních kmenů narůstá od první do poslední lahvičky (každá následující lahvička má vždy 10x vyšší koncentraci než předešlá). Ke každému balení je přiloženo aplikační schéma. Dávkování se postupně zvyšuje. Počáteční nižší koncentrace bakteriálních kmenů mají za účel desenzibilizaci organizmu, teprve vyšší koncentrace bakteriálních kmenů podávané v druhé části léčby mají imunizační efekt.


Hodnocení efektivity autovakcín


Dosud nebyly stanoveny standardní laboratorní testy, které by spolehlivě hodnotily efektivitu léčby bakteriálními imunomodulátory. Z toho důvodu se naše laboratoř pokusila posoudit úspěšnost, komplikace nebo selhání léčby autovakcínami pomocí zasílaných dotazníků pacientům společně se zhotovenou autovakcínou.

Studie proběhla v roce 2003, kdy bylo vyrobeno celkem 1 605 autovakcín pro 1 423 pacientů. Každý pacient obdržel společně s autovakcínou dotazník. Zpět do laboratoře se vrátilo 304 vyplněných dotazníků.

Jednalo se tedy o subjektivní hodnocení účinnosti autovakcín. Závěry shrnují následující grafy.

autovakciny graf 1
U všech typů diagnóz převažovalo kladné subjektivní zhodnocení zdravotního stavu, dobrá snášenlivost léčby a malé množství vedlejších nebo nežádoucích účinků. Celkově zhodnotilo zdravotní stav jako zlepšený 69 % pacientů.

autovakciny graf 2
U všech diagnóz převažovalo v subjektivním hodnocení zlepšení zdravotního stavu po ukončení aplikace autovakcíny. Nejčastěji hodnotili svůj zdravotní stav jako zlepšený pacienti s respirační a gynekologickou diagnózou. Naopak nejvyšší počet negativních reakcí byl u kožních infekcí, kde se efekt často dostaví až po prodlouženém či opakovaném podávání.

Z dotazníků i konzultací s lékaři se potvrzuje, že autovakcíny mají své místo v terapii chronických onemocnění. Jejich podávání kromě zlepšení zdravotního stavu také významně pomáhá snížit preskripci antibiotik.

Časté otázky


Podávání autovakcín

Jak dlouho trvá zhotovení autovakcíny?

Asi 2 měsíce.

Kdy je možno vakcínu vyzvednout?

Vakcínu je možno vyzvednout v úterý nebo ve čtvrtek 7:00-15:00 hod.

Mohu si nechat zhotovit vakcínu jako samoplátce?

Je to možné, ale pouze s doporučením lékaře (žádanka o zhotovení vakcíny).

Je možné při podávání autovakcíny brát vitaminy, pít alkohol či užívat antikoncepci?

Ano.

Poslední lahvička je zkalená, předchozí takové nebyly, mohu vakcínu dál brát?

Poslední lahvička je koncentrovaná, proto může být zkalená a není tedy závadná.

Dítě bude očkováno, může užívat autovakcínu?

Před očkováním je nutné vakcínu 14 dní vynechat a po očkování začít s podáváním vakcíny po telefonické dohodě s laboratoři.

Je možné brát vakcínu při onemocnění?

Při horečnatém onemocnění nebo při podávání antibiotik se doporučuje podávání vakcíny přerušit.

Je možné si vzít vakcínu s sebou na dovolenou?

Pokud nemáte možnost mít vakcínu stále v chladu v lednici při teplotě od +4°C do +10°C je lépe podávání vakcíny přerušit.

Jak pokračovat v podávání vakcíny, když bylo její dávkování přerušeno?

Pokud bylo nutno podávání vakcíny z nějakého důvodu přerušit, je třeba na začátku dalšího pokračování vrátit se v podávání vakcíny o dvě dávky zpět od posledního podání (např. v II. lahvičce byla poslední dávka s 9-ti kapkami, po přerušení se vrátíte o 2 dávky zpět, tzn. začnete ze II. lahvičky brát dávku 4 kapky a pokračujete dále podle schématu).

Jaká je doba použitelnosti vakcíny?

Jeden rok.

Je možné brát vakcínu v těhotenství?

Není.

Proč AESKULAB?

 • Kvalita, kvalifikace, zkušenost a spolehlivost.
 • Široké spektrum vyšetření.
 • Hustá síť odběrných míst po celé republice.
 • Desítky svozových tras.
 • Moderní diagnostické metody, přístroje a technologie.
 • Rychlá diagnostika onemocnění.
 • Odborné konzultace pro celou republiku.
 • Bezplatný odvoz a likvidace infekčního odpadu.
 • Automatizovaná příprava a diagnostika vzorků.